Вести 2

Преземање на документи од јавен карактер

tkpdocs

Тука можете да ги превземете сите документи од јавен карактер за работењето на Тутунски комбинат Прилеп.

Поради многу мал број на присуство на претставници на акции, сите присутни акционери едногласно одлучија:

Денешната седница (19.05.2017) на презакажаното Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп да не се одржи, истата да биде закажана за нареден датум, на кој би присуствувал претставник на Владата на РМ со учество во вкупниот капитал од 81,43%.

 

 

  • by admin
  • posted at 11:17 am
  • March 20, 2014