19

Секој одлучен консумент кој сака своето драгоцено време да го помине со цигара, не ориентираќи се од ценовниот сегмент, како мерка за престиж го има Филтер 19. Станува збор за цигара од понов датум имајќи го во предвид настанокот и историјатот на ТКП. Филтер 19 е цигара со најниска продажна цена.

19_02