San Slims

san_slims_01

Историјата и разумот не научија дека за вкусовите не вреди да се расправа. Поради тоа, барањата на пушачите се многубројни и за тие барања се води најголема грижа. Да се задоволи секој поединец, се чини, е невозможно но ако го сакате тутунот и ако навистина му се посветите секој ден ќе откривате некоја нова тајна што ви се нуди и што ви е на дофат на раката. Секогаш да се биде чекор пред времето, да му се понудат на пушачот нови нијанси, да се откриваат нови тајни – тоа е предизвикот кој секојдневно е присутен во нашата компанија. Дизајнот и пушачкиот комфорт кои се лесно препознатливи од страна на пушачите направија San Slims да стане регионален лидер во slims сегментот.san_slims_02