Europa

Ова е специфична, во основа ориентална цигара, со долга традиција, во која сепак се насетува вкусот на бленд цигарите. Поради нејзината специфичност и стандардност на нејзините пушачки особини во текот на долга низа години, таа има голем број на исклучително верни пушачи.

europa_02