ИЗВОЗ

ЗЕМЈИ ВО КОИ СЕ ИЗВЕЗУВА ОРИЕНТАЛЕН ТУТУН
“ПРИЛЕП“

izvoz_1

Германија, Франција, Холандија, Шведска, Босна и Херцеговина, Шпа- нија, Украина, Русија, Јапонија, Унгарија, Полска, Белорусија, Словачка, Чешка, Србија, Црна Гора, Словенија, В.Британија, Швајцарија, Египет, САД, Ирак, Обединети Арапски Емирати, Литванија, Кипар, Бугарија, Маурициус и Албанија.

Нашиот ориентален тутун кој што се откупува е составен дел во цигарите на Phillip Morris, Imperial Tobacco и Britsh American Tobacco.
izvoz_2