ИСТОРИЈАТ

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП

Точно 140 години Тутунскиот комбинат од Прилеп во светски размери претставува синоним за квалитет на ориенталниот тутун и на разни видови цигари. Од своето формирање во далечната 1873 година, Комбинатот бележи континуиран и импресивен развој, особено изразен во последниве неколку децении.

istorijat_1

istorijat_4