Ферментација

mag

Откупениот тутун за време на сезонската ферментација се одржува и се контролира, активно се следат неговиот квалитет и кондиционалната состојба.

Во состав на овој сектор има магацини за складирање на јарма балите. Овие магацини имаат капацитет од 4,5 милиони кг. и ги задоволуваат стандардите на светски познатите фирми Philip Morris, BAT, JTI со кои ТКП има соработка.