Shareholders
Latest Information
0  /  100
Latest news

Shareholders

Veni Vidi
Одлуки од продолжение на прекината Седница на Годишно Собрание на акционери на ТК АД Прилеп 09.06.2023
ЈАВЕН ПОВИК За Прекината седница - Собрание 09.06.2023
РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ