Цигарна фабрика
Брендови на цигари
0  /  100
Branding

Брендови на цигари

Veni Vidi
MARLBORO
MARLBORO GOLD SOFT
MARLBORO RED SOFT
MARLBORO TOUCH
MARLBORO FLAVOR TOUCH
MARLBORO FINE TOUCH
Chesterfield
CHESTERFIELD ORIGINAL
CHESTERFIELD BLUE
CHESTERFIELD SILVER
CHESTERFIELD TUNED BLUE
CHESTERFIELD TUNED AQUA
CHESTERFIELD SELECTED FIELDS BLUE SOFT
Oriental
FILTER ORIENTAL RED SOFT

I.

Контрола на готов производ

Целокупното производство во фабриката е контролирано на неколку нивоа. Покрај секојдневната контрола во погонските и специјализираните сопствени лаборатории со високо софистицирана опрема и инструменти за комплетни анализи на хемиските и физичките параметри на суровините, репроматеријалите и посебно на готовите цигари, квалитетот на нашите цигари го следат и го потврдуваат и две светски реномирани научно-истражувачки институции: Институтот за тутун во Прилеп и Институтот за квалитет на цигарите на PHILIP MORRIS за Европа, во Нојшател-Швајцарија.

II.

Грижа за консументите

Она на што денес посебно се обрнува внимание е секако грижата за здравјето на пушачите. Тоа е највисок приоритет од којшто се поаѓа во производството на нашите цигари – почнувајќи од најсоодветниот избор на тутунска суровина со најмалку штетни состојци, преку најсовремени репроматеријали од врвни светски производители, до имплементирање на сите светски стандарди што се од значење за намалување на штетноста на пушењето, посебно во поглед на содржината на катранот и никотинот.

III.

Високи стандарди

Со создадените конфорни микроклиматски и други услови во погоните на Фабриката и во нејзината околина и со грижата за нејзината заштита и уредување, се манифестираат и високите еколошки стандарди на работењето во овој наш индустриски објект.

Следно

ФМТКП

Keep Scrolling