• +00 (389) 510 120
  • info@tkprilep.com.mk

филтер стапчиња

Погонот за производство на ацетатни филтер стапчиња веќе 30 години работи во рамките на фабриката за цигари. Произведува филтер стапчиња како за потребите на фабриката, така и за многу други фабрики за цигари.

Погонот има можности за производство на филтер стапчиња со различна должина (од 68 до 150мм), со различен дијаметар , од различен ацетатен кабел, како и со повеќе видови на хартија.

Во долната табела се прикажани некои карактеристики на најчесто произведуваните филтер стапчиња:

 

спецификација на филтер стапчиња:

Спецификација на ацетатен кабел должина (MM) калибар (MM) отпор на повлекување (MM воден столб) тврдост
2.1Y42000 120 7.74 ± 0.03 490±5% 81 ± 2
2.5Y35000 132 7.74 ± 0.03 430 ±5% 81 ± 2
3.0Y35000 108 7.74 ± 0.03 320 ±5% 81 ± 2
3.0Y35000 132 7.74 ± 0.03 360 ±5% 81 ± 2
3.0Y35000 132 7.74 ± 0.03 360 ±5% 81 ± 2
3.9Y35000 108 7.74 ± 0.03 260 ±5% 81 ± 2
3.9Y35000 120 7.74 ± 0.03 280 ±5% 81 ± 2
3.9Y35000 132 7.74 ± 0.03 280 ±5% 81 ± 2

Филтер стапчињата во поглед на степенот на вентилираност можат да бидат произведени со следните спецификации на хартија за филтер стапчиња:

  • FU – NP 27
  • FY 24000 CU
  • FY 4300 CU
  • FY/37651
  • PPW 33 F