ТКП
Производство на тутун
0  /  100
Портрет

Производство на тутун и извоз

Земји во кои се извезува ориентален тутун тип „Прилеп“

Македонија претставува вториот најголем производител во светот на ориентален тутун во последните три години. Македонскиот тутунски сектор има произведено 27,500 тони во 2020, 19,000 тони во 2021 и 21,000 тони во 2022.

Македонскиот ориентален тутун најчесто се извезува во: Германија, Франција, Холандија, Швајцарија, Шведска, Шпанија, Јапонија, Полска, Белорусија, Словачка, Чешка, Србија, Египет, САД и многу други земји.

Нашиот ориентален тутун кој што се откупува е составен дел во цигарите на Phillip Morris и другите познати брендови.