ТКП
Магацин за тутун и Манипулација
0  /  100
Портрет

Магацин за тутун и Манипулација

Veni Vidi

Откупениот тутун се одржува и се контролира се дури не започне обработката. Притоа активно се следат неговиот квалитет и кондиционалната состојба. Во состав на овој сектор има магацини за складирање на картонските кутии. Овие магацини имаат капацитет од 4,5 милиони кг. и ги задоволуваат стандардите на светски познатите фирми со кои ТКП има соработка.