• +00 (389) 510 120
  • info@tkprilep.com.mk

производство

 

Македонија претставува вториот најголем производител во светот на ориентален тутун во последните три години. 

Македонскиот тутунски сектор има произведено 14,858 тони во 2009, 19,944 тони во 2010, 26,500 тони во 2011, 27,500 тони во 2012, 24,000 тони во 2016 и 25,000 тони во 2017.