• +00 (389) 510 120
  • info@tkprilep.com.mk

одговорност

Еден од главните приоритети на ТКП е социјалната одговорност, која се изразува преку: 

  •  поддршка и спонзорирање проекти и културни манифестации во Прилеп и во соседните општини;
  •  - соработка со детска амбасада;
  • високи етички стандарди, социјална грижа и помагање на вработените;
  • хуманитарни акции, социјални проекти;
  • ТКП беше главен инвеститор на хидросистемот и неговата мрежа, при што директно го помогна развојот на земјоделството во Прилепскиот регион;
  • акции за пошумување;
  • развивање на спортскиот и на културно-уметничкиот живот во градот.