ТКП
Структура на управување
0  /  100
Менаџмент

Структура на управување

Veni Vidi

Тутунски Комбинат Прилеп е со повеќе од 80% државна компанија.

Од историска гледна точка, Тутунски Комбинат се занимава со производство на цигари (Погон Цигари) и преработка и продажба на обработен тутун (Погон Тутун).

Организациска структура

Корпоративно управување

Структурата на корпоративното управување се состои од: Генерално Собрание на акционери и Борд на Директори.

Борд на директори

Бордот на Директори се состои од седум члена: Еден Генерален Извршен Директор, два извршни директори и четири неизвршни директори, со четири години мандат.

Акционери

Финансиските резултати од работењето на ТКП се изнесуваат на годишното Собрание на акционери и се објавуваат на веб-линкот „Акционери“.

Собрание на акционери
Еднаш годишно
Најдоцна
6 месеци од крај на календарска година
Или најдоцна
14 месеци од последно Собрание
Линк со документи