TКП
Низ историјата
0  /  100
Портрет

Нашата Авантура

Veni Vidi
Компанија
Тутун и Цигари
Година на основање:
1873
Ден на тутунски работници
04 април
Website: tkprilep.com.mk
Тутунски Комбинат АД Прилеп, во светски размери, претставува синоним за квалитет на ориенталниот тутун и разните видови на цигари. Уште од нејзиното основање во 1873, оваа Компанија се одликува со континуиран и импресивен развој, особено во последните декади.
Споменик во чест на паднатите борци од ТКП во НОБ