АКЦИОНЕРИ

Седницата на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажана за ден 25.07.2014г со почеток во 11 часот, не се одржа, поради немање кворум за работа согласно одредбите на Статутот на ТК АД Прилеп и одредбите на ЗТД и ќе се постапи согласно одредбите на ЗТД, за презакажување нова седница на Собрание на акционери на ТК АД Прилеп.

 

 

Соопштение за издавање на хартии од вредност 13.10.2014