ТКП
Одговорност
0  /  100
Подобра иднина за нашето потомство

Општествена одговорност

Veni Vidi Vici

Неуморна посветеност

Еден од главните приоритети на ТКП е социјалната одговорност, која се изразува преку:

-Поддршка и спонзорирање проекти и културни манифестации во Прилеп и во соседните општини;

-Соработка со детска амбасада;

-Високи етички стандарди, социјална грижа и помагање на вработените;

-Хуманитарни акции, социјални проекти;

-ТКП беше главен инвеститор на хидросистемот и неговата мрежа, при што директно го помогна развојот на земјоделството во Прилепскиот регион;

- Развивање на спортскиот и на културно-уметничкиот живот во градот.

Поддршка за младите
Обезбедување на иднина