Rondo

RONDO беше резултат на развојната програма на ТКП и на постојаното следење на светскиот тренд во производството на цигари, што се карактеризира со се поголемата ориентација кон т.н. “меки“ цигари, со пониска содржина на катран и никотин.Нејзината појава во почетокот на деведесеттите години на минатиот век беше вистински предизвик за огромен број пушачи. Неа ја краси, пред се, одличниот дизајн, грижливо одбраните тутуни и репроматеријали со врвен квалитет и нејзиното постојано усовршување.

 


rondo_02