ПРОИЗВОДСТВО

Македонија претставува четвртиот најголем производител во светот на Ориентален тутун во последните три години.

Македонскиот тутунски сектор има произведено 14.858 тони во 2009 год., 19.944 тони во 2010 год., 26.500 тони во 2011 год. и 27.500 тони во 2012 год.

proizvodstco_1